Počet položek: 0 0 CZK
Elektrické koloběžky elektrickekolobezky.com
Prodej elektrických koloběžek a jejích servise, 2 roky záruka , je možné si stroj i půjčit .

Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Dodavatel
elektrickekolobezky.com se sídlem Brandýs N/L 250 01, Dělnické domky III/611
Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 02548275
(dále jen "dodavatel")

Provozovna a servis
Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven a servisu jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje
Telefon: (+420) 737 604 698 
Email: el-ko@email.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin.

Číslo účtu:1735008163 /0800

2. Objednávka zboží Seznam zboží na stránkách https://www.elektrickekolobezky.com/

je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od odeslání objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zkontrolujte obal zboží.
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží a která je neopravitelná (např. skrytá vada materiálu) řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme nejprve kontaktovat prodejce na tel. č. 737 604 698. Lze také zaslat dotaz na e-mailovou adresu info@el-ko.cz , kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.

Reklamované zboží, spolu s upřesněním popisu vady, číslem prodejního dokladu (faktury) a kontaktními informacemi zákazník zašle na adresu:

https://www.elektrickekolobezky.com/

Brandýs N/L 250 01, Dělnické domky III/611 Telefon: 737 604 698

Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Nedostatečně zabalené zboží V případě poškození během přepravy nenese společnost  žádnou vinu a reklamaci takovéhoto zboží je třeba uplatňovat u přepravce, jehož podmínky pro dostatečnou ochranu přepravovaného zboží jsou pro vyřízení reklamace určující.
Upozornění:Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost  je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). 
Neuvedeny všechny závady
Technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady "nefunguje".

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je určena platnými právními předpisy.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží a která je neopravitelná (např. skrytá vada materiálu) řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme nejprve kontaktovat prodejce na tel. č. 737 604 698. Lze také zaslat dotaz na e-mailovou adresu el-ko@email.cz , kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.

Reklamované zboží, spolu s upřesněním popisu vady, číslem prodejního dokladu (faktury) a kontaktními informacemi zákazník zašle na adresu:

https://www.elektrickekolobezky.com/
Brandýs N/L 250 01, Dělnické domky III/611
Telefon: 737 604 698

Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.


Nedostatečně zabalené zboží
V případě poškození během přepravy nenese https://www.elektrickekolobezky.com/ žádnou vinu a reklamaci takovéhoto zboží je třeba uplatňovat u přepravce, jehož podmínky pro dostatečnou ochranu přepravovaného zboží jsou pro vyřízení reklamace určující.
Upozornění:
Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. https://www.elektrickekolobezky.com/  je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). 

Neuvedeny všechny závady
Technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady "nefunguje".

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je určena platnými právními předpisy.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu el-ko@email.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
Při odstoupení je vždy nutné uvést, dodat spolu se zbožím číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu, Dále doložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány (zboží bez přiložených dokladů a informaci o požadavku) budou vráceny odesilateli. 
Veškeré zboží označené dle popisu výše zasílejte na adresu hlavního skladu a servisu:

https://www.elektrickekolobezky.com

Brandýs N/L 250 01, Dělnické domky III/611Telefon: 737 604 698

Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Nepřevzetí objednaného zboží

Pokud si zákazník nepřevezme objednané zboží, jedná se o porušení smlouvy, za které je dodavatel oprávněn požadovat úhradu poštovného a případně dalších manipulačních poplatků v souladu s § 2913 odst. 1 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků, na základě obdržených objednávek a případně dotazů ohledně zboží, osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Údaje slouží výhradně k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. S údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto samé platí pro obdržená čísla bankovních účtů zákazníků za účely vyřizování reklamací/ vrácení peněz.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na el-ko@email.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 
8. Závěrečná ustanoveníTyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

9. Doprava

Ceník Dopravy Zboží:

Koloběžka jenostopá 950Kč

Tříkolka 2500Kč

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.elektrickekolobezky.com stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Všeobecné bezpečnostní • 

Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá • Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.) 

Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení. Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti.Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození elektroniky modelu.Pozor na ostré hrany modelu.Používejte pouze dodané díly a příslušenství.Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto může způsobit zkrat.Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady.

Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití, koloběžka je určená pro běžný provoz max. 2-3h. v kuse, chraňte motor před přetížením a přehřátím, není vhodné pro extremně dlouhé jízdy (1000w motor), pro dlohé túry se musí používát motor 2000w z lepší výdrží.  

Opravy a údržba

  Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým teplotám. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu možnosti poškození elektrických částí Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz modelu do doby, než bude závada odstraněna. Řádná údržba zvýší bezpečnost a prodlouží životnost vaší koloběžky. Pokud dojde ke znečistění olejem, odmastěte znečištěné části např. technickým benzínem.  Pravidelně kontrolujte výšku vzorku na pláštích kol, v případě potřeby vyměňte pláště za nové se shodnými parametry. Skladujte ji uvnitř na suchém a stinném místě, dlouhodobě ji nevystavujte zvýšené vlhkosti ani extrémním teplotám.Před zazimováním ošetřete antikorozním přípravkem a pneumatiky nahustěte na maximální hodnotu uvedenou na boku pláště. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé výlučně zanedbanou údržbou, neodborným zásahem, vlastními úpravami či špatným zacházením.

oš pro baterii se nachází ve spodní části pod středovou protiskluzovou deskou.

Motor - je vyroben a konstruován z vysoce kvalitních magnetických částí, je osazen kvalitními ložisky a má vysoce kvalitní hřídel pro jeho nerušený chod. 

Pneumatiky - jsou velice pevné, široké a jsou zhotoveny z kvalitní gumy pro zvýšenost odolnost a stabilitu na vozovce. Umožní plynulý a bezpečný pohyb na různém povrchu. 

Rám -  je vytvořen pomocí 3D modelování a je pevně svařený pomocí argonu. Proces výroby je nastaven tak, aby byl dokončen bez přestávky v technologii výroby. Středová část je osazena protiskluzovou podložkou pro jistý a bezpečný pohyb jezdce a vysokou stabilitu při jízdě.

Disková brzda - je kompaktní a vysoce účinná brzda s diskem, který je přitlačován pomocí olejové pumpy. Konstrukce je z hliníku a je vyfrézovaná pomocí CNC stroje. 

Rukojeť - je ergonomicky tvarovaná s příjemným dizajnem a pocitem při uchopení. 

Řídítka - jsou konstruovány pro plynulý a bezpečný pohyb a manipulaci s nimi. 

Sedlo - je zhotoveno z vysoce elastické a pevné pěny s protiskluzovým koženým potahem. Sedlo má nastavitelnou výšku pro pohodlnou jízdu při dlouhém používání. 

Inteligentní nabíječka - je plně automatická a velice skladná. Při nabíjení není nutný stálý dozor a nabíjení probíhá při 220 V. 

Popis konstrukce

Rear breaking handle - zadní brzda
Rear cover of handle tube - svorka řídítek 
Handle tube seat - sedlo přední vidlice 
Front fork assembly - přední vidlice 
Front mudguard - přední blatník 
Front tyre - přední kolo 
Front breaking disc - přední disk brzdy 
Lower pump of the front disc brake - spodní pumpa přítlaku disku

Front hub - přední náboj 
Handlebar rubber - guma pro pevný úchop řídítek 
Power supply lock - zámek elektického zdroje 
Electricity reminder - kontrolka stavu baterie 
Speed governing turning bar - regulator rychlosti 
Main cushion - tlumící polštář pro sezení jezdce 
Integrated bicycle frame - rám koloběžky 
Rear mudguard -zadní blatník 
Lower pump of the rear disc brake - spodní pumpa přítlaku disku 
Rear brake disc - zadní brzdový disk 
Rear hub - zadní náboj 
Rear tyre - zadní kolo

Jízdní pokyny 

Koloběžka je v základní výbavě určena pro jízdu za denního světla v prostorách určených pro sport a rekreaci. Pro jízdu na pozemních komunikacích a pro jízdu za tmy ji musíte vybavit bezpečnostními prvky (světla, odrazky atd.) v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. Dodržujte pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy a používejte ochranné pomůcky (přilbu, chrániče kolen a loktů, pevné boty apod.). Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a celkový technický stav koloběžky. Nepřekračujte její max. zatížení (nosnost koloběžky je uvedená na úvodní straně). Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Vyvarujte se nadměrného zatěžování koloběžky, koloběžka není určena pro skoky ani akrobatickou jízdu. Všechny mechanismy snižující rychlost (brzdové destičky či kotouče, ráfky, pneumatiky apod.) se při používání zahřívají, nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou! Před použitím koloběžky se důkladně seznamte s touto uživatelskou příručkou. Pro začátek trénujte jízdu na koloběžce na otevřeném prostranství mimo silniční provoz! 

Je nebezpečné ovládat koloběžku pouze jednou rukou. Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě na mokrém, nebo zledovatělém povrchu. Myslete na to, že každý povrch, který není suchý, vyžaduje delší brzdnou dráhu a můžete tak předejít dopravní nehodě, nebo zranění. Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách. Zatímco se jednou nohou odrážíte, druhou nohou stůjte na stupátku koloběžky. Pravidelně střídejte odrazovou nohu. Pro zabrzdění stiskněte brzdové páčky na řídítkách. Brzděte pomocí zadní brzdy, tu zpravidla ovládá pravá páčka. Přední brzdu používejte jen při přibrzďování nebo v případě nouze. POZOR: prudké zabrzdění může způsobit pád. Vhodné je volné oblečení, které umožňuje volný pohyb a pevné, ideálně kotníkové boty s protiskluzovou podrážkou. Koloběžka má specifické výrobní číslo rámu a motoru a tato informace Vám pomůže v případě výměny dílů, v případě jejich opotřebení. Za žádných okolností neblokujte kola, nebo brzdy nějakými předměty, které by je mohli zablokovat a změnit jejich funkci, případně způsobit nehodu. Během provozu je doporučeno používat bezpečnostní přilbu!!! Dále je vhodné používat chrániče kolen a loktů, vyztužené rukavice a pevnou obuv. Dodržením těchto bezpečnostních opatření předejdete  

případným vážným úrazům! Jízda je na vlastní nebezpečí! Motorovou koloběžku nesmí řídit osoba se sníženou schopností udržet rovnováhu, se zhoršeným zrakem či jiným zdravotním nebo pohybovým omezením. Tento výrobek je určen pro osoby starší 18 let. Vhodná poloha pro jízdu je ve stoje. V případě, že v průběhu jízdy sedíte, je nutné sedět tak, aby Vaše těžiště se nacházelo uprostřed sedla. Při rozjezdu zrychlujte pomalu a plynule. Je nutné vždy přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky, na které koloběžku používáte. To znamená, že v případě, že se na vozovce nachází nerovnosti, nebo je vozovka poškozena, snižte rychlost a dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme koloběžku nepoužívat v dešti na mokrém povrchu, nebo ve vodě, aby nedošlo ke kontaktu vody s baterii a vzniku zkratu. Při parkování dbejte na zvýšenou opatrnost, když se pohybuje na vozovce směrem na chodník, který má jinou výšku, než vozovka. Zaparkujte koloběžku ve stabilní poloze a opatřete jí z bezpečnostních důvodů zámkem, aby nedošlo k jejímu odcizení. Poté co koloběžku zapnete odjištěním zámku, zapne se kontrolka, která signalizuje připravenost koloběžky k jízdě. Ukazatel stavu baterie má 3 díly a každý díl signalizuje přibližně 25 % kapacity baterie. V případě, že je stav baterie nízký, to znamená 5%, začne svítit červená kontrolka, která signalizuje nízký stav baterie V případě, že je zámek zapnutí pootočen ve směru hodinových ručiček, je možné zapnout motor. V případě, že zámek pootočíte proti směru hodinových ručiček, motor přestává fungovat a jeho chod je deaktivován. Po zaparkování vypněte motor a vyjměte klíč. Zrychlení provedete pootočení plynu ve směru k jezdci, pootočením plynu směrem od jezdce dojde ke zpomalení koloběžky. Sílu a přítlak brzdového kotouče můžete upravit pomocí montážního klíče a upravit vzdálenost kotouče a kola. Je nutné minimálně jednou za půl roku vyměnit brzdové podložky a upravit polohu podložek co nejdál od kola. V případě výměny brdového disku trvá přibližně týden, než brzda dosáhne optimální polohy a vlastností při používání. Při použití brzdy po výměně kotouče, nebo podložky musíte počítat s tím, že brždění bude prudké a neplynulé, než se části brzd trošku opotřebují. Přítlak brzd je regulován olejovým válcem, který umožňuje správný přítlak brzd. Použitý olej je minerálního charakteru a je nutné jej vyměnit každé 2-3 roky pro správnou funkci brzd. Dbejte na to, aby se na plošinu, pro stání a jízdu jezdce a do blízkosti brzd nedostal žádný lubrikant. Nikdy se nedotýkejte disků brzd a podložek, aby nedošlo k jejich ušpinění a nedošlo k jejich zasažení mastnotou.

Baterie je nutné dobíjet v elektrické síti s napětím 220 V. V případě, že je nabíjení dokončeno, okamžitě odpojte baterii od nabíjecího zdroje. Pokud nedobijete baterie neprodleně po dojezdu, hrozí, že se poškodí (trvale vybijí). Takto poškozené baterie nemohou být předmětem reklamace. Při zkoumání takto vybitých baterií lze odborným přístrojem prokázat, že baterie zůstala delší dobu vybitá a následkem toho sulfidovala. Skladování baterií Akumulátory skladujte v suchém a neprašném prostředí. Vyřazený akumulátor je ekologicky nebezpečný odpad. Při neodborném zacházení s akumulátorem hrozí poškození životního prostředí. V případě, že v průběhu nabíjení dojde k abnormálnímu zvýšení teploty baterie, nebo vzniku zápachu, okamžitě přerušte nabíjení a zjistěte příčinu změn! Nikdy baterii nenabíjejte v blízkosti zdrojů tepla, kabelů s vysokým napětím, nebo v blízkosti vysoce vznětlivých, nebo výbušných látek! V případě, že manipulujte s baterii, používejte ochranné rukavice, aby nedošlo elektrošoku, nebo zkratu! Při úplném vybití baterii je nutné ji znovu nabít na 95 % kapacity a nabíjení trvá po dobu 5 hodin. Plného nabití baterie dosáhnete po 8 hodinách nabíjení! 

Nikdy baterii nezkratujte kontaktem s kovovými předměty. Baterie je v případě, že koloběžka opouští továrnu nabitá na 80% kapacity. Jejího plného dobití dosáhnete po 3-10 hodinách při jejím prvním nabíjení. V případě, že baterii a koloběžku nepoužíváte po dobu jednoho měsíce, její kapacita klesne na 5%. Doporučujeme baterii plně dobít před každým použitím koloběžky. Maximální teplota baterie nesmí při nabíjení překročit 60 stupňů celsia. Vždy k nabíjení používejte originální nabíječku. V případě zkratu se aktivuje automatická ochrana před zkratem, která trvá po dobu 2 minut. Baterii je vhodné používat v rozmezí teplot -10 až 55 stupňů celsia. V případě, že koloběžku nepoužíváte, je nutné baterii pravidelně dobíjet po každé 3 měsíce. Zabraňte poškození nádoby (pádem, úderem, působením tepla, atd.). Vyřazený akumulátor odevzdejte k likvidaci. Doporučujeme baterie dlouhodobě skladovat při teplotách nejlépe do 10°C. Při skladování v teplotách okolo bodu mrazu je nutné skladovat jen plně nabité baterie, jinak by mohlo dojít k zamrznutí elektrolytu! Nedoporučujeme skladovat baterie v extrémně nízkých teplotách.

Před jízdou vždy proveďte kontrolu koloběžky a ujistěte se, že jsou všechny mechanické části řádně utaženy a upevněny a koloběžka není poškozena! Zkontrolujte také stav nahuštění pneumatik a také to, jestli na nich nejsou nějaké nečistoty, předměty, které by mohli způsobit jejich poškození, nebo prasknutí. Zkontrolujte také stav brzd, jestli správně reagují na stlačení brzdy a brždění je účinné! Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla před jízdou plně nabitá, na tři dílky kapacity. Zkontrolujte, jestli se kola otáčejí volně a jsou pevně upevněna ke konstrukci koloběžky .

Odstraňování závad

Rychlost koloběžky není konstantní a koloběžka nezrychluje: 

1.Baterie je vybitá- dobijte baterii. - Plyn nefunguje správně a regulátor rychlosti je poškozen- proveďte jeho výměnu.
2.Připojení motoru a baterii je přerušeno, nebo poškozeno zkontrolujte připojení a stav motoru a baterie. 
 

Dojezd koloběžky je nedostatečný

1.Tlak pneumatik je nízký- zkontrolujte tlak v pneumatikách 
2.Stav nabití baterie je nízký- dobijte baterii 
3.Baterie je poškozena, nebo skončila její životnost vyměňte baterii
4.Nesprávný styl jízdy a nevhodné povětrností podmínky vyvarujte se častému bržděni a dbejte na plynulost jízdy. Při vysoké míře větru počítejte se zvýšeným odporem koloběžky a jezdce, co zkracuje maximální dojezd koloběžky, uváděný výrobce.

Nabíjení nefunguje správně 

Zkontrolujte správně připojení baterie a nabíječky - Zkontrolujte připojení baterie k nabíjecím kabelům.

Další neuvedené příčiny nesprávné funkce koloběžky 

Zkontrolujte hlavní části, jako je motor, baterie, brzdy, regulátor plynu: v případě, že příčina nesprávné funkce není odhalena, obraťte se na autorizovaný servis, který zajistí kontrolu koloběžky a odstranění závady. 

 

Záruka na baterie - 6 měsíců nebo klasicky 24 měsíců ??

V první řadě si musíme uvědomit rozdíl v pojmech „záruční doba“ a „životnost“. U baterií, ale třeba i žárovek a jiných věcí, je nutno tyto pojmy rozlišovat. Životnost výrobku může být kratší, ale i delší než záruční doba. Záleží především na frekvenci používání výrobku.

Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku.

Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu!

Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání notebooku reklamovat baterii, že vydrží pouze 20 minut, tak s reklamací neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání např. vyteče, jedná se o vadu materiálnu nebo provedení a v tomto případě by měla být reklamace uznána.

Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

Jak prodloužit životnost baterie

Dnes nejpoužívanějšími typy baterii jsou tzv., Li-Ion nebo Li-pol akumulátory. Pro ně platí dvě základní pravidla:

 • Nenechávejte zbytečně dlouho plně nabité nebo úplné vybité baterie stát.
 • Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když váš mobil nebo notebook nahlásí, že je baterie vybitá, nesnažte se ji zbytečně úplně vybít) – je mnohem lepší ji dvakrát vybít na 50% než jednou na 0%.

Když to shrneme do jedné věty, tak nejlepší co můžete pro svůj akumulátor udělat je si ho příliš nevšímat, nikdy ho nevybíjet na doraz a dobíjejte stále a kdykoliv jenom je to možné. O ostatní se postará v akumulátoru vestavěná elektronika.

 

Jak nezničit elektrickou koloběžku … Co musí každý vědět …

 1. Pokud vím že koloběžku dlouho nebudu používat, vyndám z ní baterku.
 2. Pokud mám vyndanou baterku průběžně dobíjím cca 1x 14dní,  mam jí v suchu a teplé.
 3. Koloběžku před jarní sezonou vytáhnu z chladne garáže, nechám ji v teple 24 h. aby nám pří zapnuti baterky od vodního kondenzátu nezkratovala .
 4. Průběžně mažeme ložiska, obzvlášť před první jízdou po zimě .
 5. Zkontrolujeme jestli nám v podlaze nebydlel hlodavec .
 6. Zkontrolujeme hladinu brzdné kapaliny a samotnou funkci brzd.
 7. Dbáme na čistotu  ložisek a elektrických spojů.
 8. Nejezdíme po loužím a místech kde můžeme ponořit do vody zadní kolo z motorem.
 9. Koloběžka není pro jízdo dvou dospělých osob .
 10. Pokud máte baterii v podlaze ,silikonem si vyspárujte díry a otvory aby vám dovnitř nelítali nečistoty od předního a zádního kola a tak se nepoškodila elektronika .

Obecné znění záručních podmínek
Zákazník nespokojený se zakoupeným produktem nesmí svým jednáním porušovat níže uvedený reklamační řád. Každý zákazník má právo na prostudování reklamačního řádu, prodejce mu toto právo nesmí upírat - Reklamační řád musí být umístěn na internetových stránkách prodejny nebo v kamenném obchodě. Reklamační řád je součástí každé kupní smlouvy.
Jestliže zákazník zaregistruje na právě zakoupeném zboží vadu, má právo výrobek u prodejce ihned reklamovat. Jako vadné se zboží neuznává v těchto případech:

1. Jestliže vada či opotřebení vzniklo v důsledku každodenního používání a jestliže míra opotřebení odpovídá hodnotě zboží.
2.Jestliže zboží nebylo udržováno nebo jestliže byla údržba provedena nesprávným způsobem.
3. Když byla vada způsobena nevhodným používáním, mechanickým poškozením či špatným skladováním.

3.Když se jedná o vadu, kvůli které byl produkt zlevněn.
4. Je-li reklamované zboží zcela opotřebováno vzhledem k míře své užitné hodnoty.

5.Záruka taky zaniká ve chvíli  kdy zákazník bez písemného svolení prodejce zasahuje svévolně  do konstrukce stroje nebo se ho snaží opravovat, jedná se především  o  montáž nebo demontáž dílu, pájení a svařovaní, úpravy (tuning stroje) ne originál díly od výrobce v záruční době .

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace